De kredietcrisis en uw hypotheek bij uw bank.

Uitleg: Wat als mijn bank wordt overgenomen? Wat als mijn bank failliet gaat? Doe ik er verstandig aan mijn spaargeld van de bank te halen?

hypotheek offerte vergelijking


Auteur: Vereniging Eigen Huis Datum: 30-09-2008

Vragen over de kredietcrisis met de nadruk op uw hypotheek

Hypotheek berekenen, vergelijker of afsluiten
Door alle commotie op de financiële markten kan er bij eigenwoningbezitters onrust ontstaan. Hypotheek-Weetjes.nl krijgt hier veel vragen over. Onderstaande informatie geeft antwoord op de belangrijkste vragen. Op basis van alle informatie die door verschillende instellingen wordt afgegeven, lijkt een faillissement van een bank of verzekeraar op dit moment niet aannemelijk. Wel kan er sprake zijn van een overname. Deze informatie is berust op de informatie van Vereniging Eigen Huis.

Wat als mijn bank wordt overgenomen?

 • Wat gebeurt er met mijn hypotheek?
  Uw hypotheek en alle rechten en verplichtingen die daarbij horen gaan in dat geval over naar de instelling die de bank overneemt. Zolang u aan uw betalingsverplichtingen voldoet, verandert er in principe niets. Wel kunt u op den duur met wijzigingen in de hypotheekvoorwaarden te maken krijgen. Dat geldt met name als de rentevaste periode afloopt en er een aanbod komt voor een volgende rentevaste periode.
 • Wat gebeurt er met het opgebouwde aflossingskapitaal van mijn hypotheek?
  Het aflossingskapitaal van een spaarhypotheek, een beleggingshypotheek of een andere hypotheek op basis van een levensverzekering is niet ondergebracht bij uw bank, maar bij een verzekeraar. Vaak is deze verzekeraar onderdeel van hetzelfde concern waartoe ook de bank behoort. Bij een overname geldt hetzelfde als bij een bank: uw verzekering gaat mee met alle rechten en verplichtingen die daarbij horen. Zolang u aan uw verplichtingen voldoet verandert er niets voor u. Wel kunt u op den duur te maken krijgen met wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden.
 • Wat gebeurt met mijn spaartegoeden?
  Voor normale spaartegoeden geldt dat alle rechten en verplichtingen overgaan naar de instelling die de bank overneemt. Voor u verandert er in principe niets. Wel kunt op den duur te maken krijgen met een wijziging in de spaarcondities.

Wat als mijn bank failliet gaat?

Het is op dit moment niet te verwachten dat het zover komt, maar omdat er veel vragen over leven, treft u hieronder de antwoorden aan op de meestgestelde vragen.
 • Wat gebeurt er met mijn hypotheek?
  De hypotheekschuld vervalt niet, maar wordt via de curator (de uitvoerder van het faillissement) overgenomen door een andere partij. Zolang u aan uw betalingsverplichtingen voldoet, verandert er in eerste instantie niets. U kunt te maken krijgen met wijzigingen in de hypotheekvoorwaarden. Dat geldt met name bij afloop van de overeengekomen rentevaste periode. Op dat moment kan het zijn dat u op zoek moet gaan naar een andere hypotheekverstrekker.
 • Wat gebeurt er met het opgebouwde aflossingskapitaal van mijn hypotheek?
  Het aflossingskapitaal van een spaarhypotheek, een beleggingshypotheek of een andere hypotheek op basis van een levensverzekering is niet ondergebracht bij uw bank, maar bij een verzekeraar. Vaak is deze verzekeraar onderdeel van hetzelfde concern waartoe ook de bank behoort. Het door de wet geregelde toezicht op verzekeraars verkleint de kans op een faillissement maar sluit risico's nooit uit. Dreigt een verzekeraar failliet te gaan, dan probeert De Nederlandsche Bank (DNB) bijvoorbeeld de verzekeringsportefeuille over te dragen aan financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen. Voor levensverzekeraars heeft DNB in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen. Deze regeling is erop gericht de verzekeringsportefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement betekent meestal een korting van de rechten van polishouders.
 • Wat gebeurt met mijn spaartegoeden?
  Normaal gesproken geldt bij faillissement voor spaartegoeden een garantiebedrag van maximaal € 40.000,- per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen), waarbij voor bedragen van € 20.000,- tot € 40.000,- een eigen risico van tien procent geldt. De vergoeding die door de garantie verkregen kan worden kan dus niet meer bedragen dan € 38.000,- per persoon. In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt dit maximum per persoon. Dit zogenaamde 'depositogarantiestelsel' wordt uitgevoerd door De Nederlandsche Bank (DNB). Zie voor meer informatie┬áde website van DNB: www.dnb.nl (op de homepage kan gelijk doorgeklikt worden naar deze informatie).

Doe ik er verstandig aan mijn spaargeld van de bank te halen?

Hypotheek berekenen, vergelijker of afsluiten
Als een faillissement dreigt, is uw spaargeld gegarandeerd tot een bedrag van maximaal € 38.000,- per persoon per instelling. Bij een 'en/of rekening' geldt het dubbele van dit bedrag. U hoeft dus niet bang te zijn dat u dit geld uiteindelijk kwijtraakt. Hebt u meer dan € 38.000,- bij de betreffende bank staan, dan kan het bij twijfel verstandig zijn om het meerdere over te hevelen naar een rekening van een partner of kind waarop nog ruimte is tot het maximum van € 38.000,-. U kunt het meerdere eventueel ook bij een andere bank onderbrengen.

Kan bij faillissement een spaartegoed worden verrekend met een nog openstaande (hypotheek)schuld?

Als u een schuld en een tegoed hebt bij dezelfde bank, kunnen die in geval van faillissement met elkaar worden verrekend. Het positief saldo dat u bij een bank hebt staan kan worden gebruikt om de nog openstaande schuld mee af te lossen. Blijft er dan nog positief saldo over, dan geldt daarvoor de garantieregeling (zie 'Wat als mijn bank failliet gaat?'). Dit is te vermijden door het tegoed bij een andere bank onder te brengen. Verrekening van tegoeden en schulden kan voor de consument een voordeel opleveren als het tegoed niet volledig wordt gedekt door de garantieregeling. Het tegoed telt namelijk bij een verrekening volledig mee voor de aflossing en dat leidt tot een overeenkomstige verlaging van de restschuld. U hebt in dat geval over het afgeloste bedrag geen verlies als gevolg van het maximum dat voor de garantieregeling geldt. Nadeel van verrekening is dat u niet meer vrij over het tegoed kunt beschikken en daar ook geen rente meer over ontvangt. Leidt verrekening tot verlaging van een hypotheekschuld, dan verliest u ook het voordeel van de hypotheekrenteaftrek over het afgeloste bedrag. U kunt daar later wel weer aanspraak op maken als u de hypotheek weer tot het oorspronkelijke bedrag verhoogt. Wat betreft het verrekenen van schulden en tegoeden hebt u geen keuze. De Nederlandsche Bank verrekent namelijk altijd.

Extra aflossen zonder boete

Florius kwam gisteren met een primeur: vanaf 4 juni kun je daar de hypotheek extra aflossen zonder boete. Tenminste, als het geld uit eigen middelen komt.

Lees verder

Hoe heet is de annu´teitensoep?

Een heftige politieke week ligt achter ons. Eerst het opstappen van Wilders uit het bezuinigingsoverleg - en de daardoor veroorzaakte val van het kabinet. En op donderdag de halleluja-stemming door het Kunduz-akkoord. Ook halleluja voor de huizenkoper?

Lees verderCopyright © Hypotheek-weetjes.nl 2004-2012

Links |  Disclaimer |  Privacy |  Contact |  Hypotheek  |  Sitemap  |  RSS hypotheek nieuws |