Bouwrente informatie en berekening van nieuwbouwhuis

Uitleg: Bouwrente hypotheek aftrek informatie. Van nieuwbouwhuis tot aftrekbaar, berekenen en belasting.

hypotheek offerte vergelijking


Bouwrente en depotrente

Hypotheek berekenen, vergelijker of afsluiten

Wie een nieuwbouwwoning koopt, kan daar meestal niet meteen in. De bouw moet misschien zelfs nog starten, of ze zijn nog druk bezig met het neerzetten van je nieuwe huis. Het is alleen niet zo dat je mag wachten met betalen totdat je de sleutel krijgt, zoals bij een bestaande woning. Logisch: de bouwer wil niet graag al die enorme bedragen voorschieten gedurende de hele bouwperiode.
Je sluit dus al een hypotheek af voor een nieuwbouwwoning  voordat je erin kunt gaan wonen. Het hypotheekbedrag wordt in fases door de bank uitbetaald aan de projectontwikkelaar, die fases staan omschreven in de koop/aannemingsovereenkomst.
Er spelen verschillende begrippen als het gaat om de rente die speelt bij nieuwbouw:

  • bouwrente
  • renteverlies tijdens de bouw
  • depotrente

Bouwrente en renteverlies tijdens de bouw worden nog weleens door elkaar gebruikt. Toch is er een duidelijk onderscheid. Bouwrente is het bedrag dat door de bouwer aan jou in rekening wordt gebracht vanwege het ‘te laat betalen’ van de eerste termijnen. Dat komt voor wanneer je een woning koopt waarvan de bouw al gestart is. De projectontwikkelaar had graag al de eerste paar termijnen ontvangen, maar dat kon niet – want jij had de woning nog niet gekocht. Deze rente, die speelt in de periode tussen de start van de bouw en het tekenen van de koop/aannemingsovereenkomst, is in feite een onderdeel van de koopsom. Fiscaal wordt het ook zo behandeld: je kunt het betaalde bedrag aftrekbaar meefinancieren maar het bedrag zelf is niet fiscaal aftrekbaar.
Tussen het tekenen van de overeenkomst en het passeren van de hypotheek zal meestal ook nog enige tijd zitten. In die periode loopt de rente die de bouwer in rekening brengt gewoon door. De rente over die periode wordt fiscaal wel gezien als rente, en niet als onderdeel van de koopsom. Dat houdt in: het rentebedrag zelf is fiscaal aftrekbaar, maar het kan niet aftrekbaar meegefinancierd worden.

Bij het passeren van de hypotheek worden de openstaande termijnen aan de bouwer betaald. Nieuwe facturen worden op tijd voldaan, dus de projectontwikkelaar hoeft geen rente meer te ontvangen. De bank daarentegen wel. Die brengt rente in rekening over de gehele hypotheeksom. Een deel van die hypotheeksom is alleen nog niet uitgegeven: deze staat ‘in depot’.  Vanuit dat bouwdepot worden de rekeningen van de bouwer voldaan. Over het saldo – het geld dat nog niet is uitgegeven – vergoedt de bank rente aan jou, de depotrente. Meestal geldt daarbij hetzelfde rentepercentage als voor de hypotheek, al is dat niet altijd het geval. Per saldo betaal je dus wel rente: je zult meer betalen voor de lening dan dat je ontvangt op het depot. Dat noemen we ‘renteverlies tijdens de bouw’. Je betaalt immers al rente voor een huis waar je nog niet in woont. Dit renteverlies is gewoon aftrekbaar als hypotheekrente, natuurlijk voor zover de hypotheek te kenmerken is als eigenwoningschuld.

Extra aflossen zonder boete

Florius kwam gisteren met een primeur: vanaf 4 juni kun je daar de hypotheek extra aflossen zonder boete. Tenminste, als het geld uit eigen middelen komt.

Lees verder

Hoe heet is de annu´teitensoep?

Een heftige politieke week ligt achter ons. Eerst het opstappen van Wilders uit het bezuinigingsoverleg - en de daardoor veroorzaakte val van het kabinet. En op donderdag de halleluja-stemming door het Kunduz-akkoord. Ook halleluja voor de huizenkoper?

Lees verderCopyright © Hypotheek-weetjes.nl 2004-2012

Links |  Disclaimer |  Privacy |  Contact |  Hypotheek  |  Sitemap  |  RSS hypotheek nieuws |