De cijfers staan in het Vastgoedbericht juni 2008, dat het Kadaster op zijn site heeft gezet. Hieruit blijkt dat de prijsstijging van koopwoningen na februari van dit jaar duidelijk is teruggelopen. Het CBS publiceert deze cijfers maandag.

Het aantal verkopen is in vergelijking met een jaar eerder met bijna 10 procent gedaald.

Vorige week berichtte de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) dat de huizenprijzen in het eerste kwartaal van dit jaar ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar, met 3,2 procent zijn gestegen. De cijfers van het Kadaster en die van de NVM zijn echter niet één op één met elkaar te vergelijken.

Het eerste verschil is dat de cijfers van de NVM betrekking hebben op het tweede kwartaal en die van het Kadaster alleen op juni. Daarnaast baseert de makelaarsvereniging zich alleen op cijfers van door NVM-makelaars verkochte woningen en het Kadaster op cijfers over alle verkochte huizen, met uitzondering van nieuwbouwwoningen. Ook wordt een verschillende definitie van 'verkocht' gehanteerd.

Het Kadaster beschouwt een huis pas als verkocht zodra daadwerkelijk bij een notaris een overdacht van het eigendom heeft plaatsgevonden. De NVM beschouwt een woning als verkocht wanneer de ontbindende voorwaarden in een koopcontract zijn verstreken. Daar kan enige tijd tussen zitten.

Vervolgens berekenen de twee clubs prijsstijgingen op een verschillende manier. Het Kadaster gaat uit van de veranderingen van de verkoopprijs ten opzichte van de WOZ-waarde van de woningen. De NVM berekent een gewogen gemiddelde naar type huis en regio.

Tenslotte publiceert de NVM eerst een voorlopig cijfer. Uit onderzoek van Z24 bleek dat het definitieve cijfer de afgelopen twee jaar steeds lager is dan het voorlopige cijfer.

Volgens hoogleraar statistiek Chris Klaassen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, zou de NVM het probleem kunnen ondervangen door het laatste voorlopige cijfer af te zetten tussen het voorlopige cijfer over een eerdere periode en niet zoals nu gebeurt het voorlopige cijfer af te zetten tegen het definitieve cijfer over een eerdere periode. Het Kadaster publiceert alleen definitieve cijfers.

De gemiddelde prijs van een verkochte woning liep in het tweede kwartaal van dit jaar op tot 253.500 euro, zo berekende woningmarktcijfers.nl op basis van gegevens van het Kadaster. In de provincie Utrecht lag de gemiddelde verkoopprijs met 298.700 het hoogst, in Groningen het laagst (186.100 euro).

De duurste gemeente om in te wonen is momenteel Bloemendaal. Daar werd gemiddeld 820.000 euro voor een woning betaald, berekende woningmarktcijfers.nl. Vorig jaar stond Blaricum nog bovenaan.

Reiderland in Groningen is de goedkoopste gemeente om een huis te kopen. Daar werd gemiddeld 120.000 euro betaald.

Het Kadaster en het CBS publiceren alleen procentuele prijsstijgingen van de gemiddelde koopsom, maar niet de gemiddelde koopsom zelf. (z24.nl)