hypotheek offerte vergelijking


Kredietcrisis: Uw spaarhypotheek en de garantie regeling/stelsel

16.10.2008 - De onzekerheden van de Nederlandse banken leveren veel kredietwaardige vragen op, in specifiek de vragen over uw spaarhypotheek. Wat gebeurt er met uw spaarhypotheek als uw bank failliet gaat? Waar gebeurd er met het geld dat u al die jaren gespaard via deze hypotheekvorm? Wouter Bos, de minister van FinanciŽn, heeft 2 dagen geleden het volgende aangegeven over uw spaarhypotheek en de garantieregeling / garantiestelsel.

Indicatie van uw maximale hypotheek.
Bruto jaarinkomen: *  
Bruto jaarinkomen partner:  
Jaarlijkse financiŽle verplichtingen:  
 
Indicatie van uw hypotheek maandlasten
Hypotheekbedrag: *  
Rentepercentage:  
Looptijd:  
 
Maak een hypotheek vergelijking
Hypotheekbedrag: *  
Gezamelijk bruto jaarinkomen:  
 
Onderwerp: Spaarhypotheken en depositogarantie

Geachte Voorzitter,

In deze brief ga ik in op de vragen over spaarhypotheken in relatie tot het depositogarantiestelsel, die zijn gesteld tijdens het debat van 8 oktober 2008.

Spaarhypotheken
Een spaarhypotheek kan worden omschreven als een product waarbij een hypothecaire lening op het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk wordt afgelost. Ten behoeve hiervan wordt kapitaal opgebouwd. De opbouw van kapitaal kan plaatsvinden op twee manieren: via een kapitaalverzekering of via een bankspaarproduct.

In het geval van een kapitaalverzekering is er sprake van een opbouw van een aanspraak, waarbij de opgebouwde aanspraak aan het einde van de looptijd van de polis (die meestal gelijk is aan de looptijd van de hypothecaire lening) wordt gebruikt voor de aflossing. De kapitaalverzekering wordt afgesloten bij een verzekeraar en niet bij de kredietinstelling ('bank') die de lening verstrekt. Bij een bankspaarhypotheek is er sprake van een opbouw van een spaartegoed op een geblokkeerde rekening. De opbouw van het spaartegoed wordt aan het einde van de looptijd van de hypothecaire lening gebruikt voor de aflossing hiervan. Het bankspaarproduct wordt in de regel aangehouden bij de bank die ook de lening verstrekt. In beide gevallen is het gebruikelijk hetgeen dat wordt opgebouwd, wordt verpand aan de leningverschaffer.

Toepassing depositogarantiestelsel (DGS)
Afhankelijk van de voorwaarden vallen bankspaarproducten onder het DGS. Op hoofdlijnen zijn de criteria hierbij, dat het gaat om tegoeden die worden gevormd door op een rekening staande gelden van particulieren en kleine ondernemers, die aangehouden worden bij een bank met een vergunning van de Nederlandsche Bank of een andere EU lidstaat (inclusief EER landen), en die een bank onder de toepasselijke wettelijke en contractuele voorwaarden dient terug te betalen. Tegoeden die worden opgebouwd aan de hand van een kapitaalverzekering vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Reden hiervoor is dat er bij een kapitaalverzekering sprake is van het opbouwen van een aanspraak bij een verzekeraar, een instelling die niet onder de dekking van het depositogarantiestelsel valt.

De achterliggende verklaring hiervoor ligt bij de reden om tot het instellen van een DGS over te gaan. Een DGS is van toepassing op banken, omdat deze kunnen worden geconfronteerd met een snelle opname van spaartegoeden ('bankrun') door depositohouders. Het doel van het DGS is hierbij tweeledig: 1) het voorkomen dat een bankrun optreedt en 2) het beschermen van de kleine depositohouders indien een bank toch failleert. Een dergelijke situatie kan bij een verzekeraar niet in dezelfde mate optreden, aangezien bij verzekeraars meestal sprake is van langlopende wederzijdse verplichtingen.

Hoogachtend,

de minister van Financiën


Wouter Bos
Bron: minfin.nl
Tags: banken, banksparen, depositogarantie, garantieregeling, hypotheek, kredietcrisis, spaarhypotheek, spaarrekeningen
Gevonden met de volgende zoekwoorden:

Reacties (4)

Zelf een reactie plaatsen? Klik hier

Door: Jochem | Geplaatst op 18 oktober 2008 om 08:56
verzekering langlopende wederzijdse verplichting? Een spaarhypotheek in verzekeringsvorm betreft een levensverzekering. Dit is een eenzijdige overeenkomst. Dit lijkt mij niet het beste argument.Door: cor | Geplaatst op 18 oktober 2008 om 16:05
Dus, aangezien het banksparen pas van de laatste tijd is zijn dus het overgrote gedeelte van de spaarhypotheken de klos en vallen dus buiten de garantie rgeling. Leuk om te horen. Waarom niet gewoon gezegd dat alle spaarhypotheken die sparen dus en niet beleggen gegaandeerd wordenDoor: J.v.d.Meer | Geplaatst op 26 juli 2010 om 14:28

Merkwaardig dat blijkbaar niemand het definitieve oordeel wil geven of het met 'n geblokkeerde rekening opgebouwde spaartegoed bij 'n bank-spaarhypotheek onder het DSG valt. Desgevraagd antwoordt de Nederlandse Bank ( n.b. de instelling die het DSG heeft ingevoerd ) het volgende : ".......Om te kunnen vaststellen of het door u af te nemen product daadwerkelijk onder het DSG valt, kunt u zich wenden tot deze instelling met vergunning ingevolge de Wet financieel toezicht. ( JvdM: i.c. hypotheekverstrekker ). Ja, d'as lekker makkelijk: zelf 'n regeling lanceren,maar de beoordeling of die van toepassing is in 'n voorkomend geval overlaten aan de verkoper van dat product. DNB zou de consument hierover toch zekerheid moeten kunnen geven ? Ook de hypotheekverstrekker ( i.c. Centraal Beheer )geeft geen uitsluitsel en geeft slechts in algemen termen aan "dat het DSG wellicht van toepassing is ". Wie kan mij definitief uitsluitsel geven of in dit concrete geval het DGS van toepassing is ?

Geachte heer/mevrouw Vd Meer,


Tja, als de hoge heren van DNB en CB het al niet kunnen zeggen, wie zijn wij dan... Volgens onze informatie vallen (niet achtergestelde) spaarrekeningen bij een bankinstelling met de juiste vergunning van DNB gewoon onder het depositogarantiestelsel. Dus ook bankspaartegoeden voor een bankspaarhypotheek. Maar goed, dat is algemene informatie, en bij u gaat het om die specifieke bankspaarrekening bij Centraal Beheer. Wij zeggen: doorzeuren totdat u daar een bevredigend antwoord heeft gekregen!


Redactie Hypotheek-Weetjes
Door: g2 | Geplaatst op 30 juli 2010 om 11:48

Hoe werkt het DGS eigenlijk indien het saldo van de opgebouwde (gespaarde aflossing) bankspaarhypotheek de € 100.000 overschrijdt? Lijkt me toch geen fijn idee dat je het meerdere dan kwijtraakt...


Antwoord:


De grens van de dekking van het DGS is duidelijk: max € 100.000 per persoon, per bankinstelling. Staat de bankspaarrekening op twee namen, dan is het dus € 200.000. Inderdaad geen fijn idee dat je het meerdere kwijt zou kunnen raken - maar bij verzekeringen is er helemaal geen officieel geregelde garantie. Spreiden zou een overweging kunnen zijn, natuurlijk voor zover de geldverstrekker daarmee om kan gaan.


Redactie Hypotheek-Weetjes
Zelf een reactie plaatsen
Uw reactie wordt onder bovengenoemd artikel geplaatst. Alle inzendingen dienen correct, bondig, professioneel en beschaafd te zijn. Niet ter zake doende, commerciŽle of kwetsende bijdragen worden geweigerd. E-mail adressen worden versluierd opgeslagen, zodat ze niet vindbaar zijn voor spam-robots. IP-nummers worden gelogd, maar niet gepubliceerd.

Uw reactie
Naam:*

E-mail:*

(wordt niet geplaatst)

Reactie:*
 

Print deze hypotheek pagina.


Info over dit nieuwsbericht

Aantal keer bekeken: 13931
Er zijn 8 tags gerelateerd aan dit nieuwsbericht.

Financiering te laat: wie is aansprakelijk?

Het rondmaken van een hypotheek lijkt soms eenvoudig, maar er zitten toch een hoop haken en ogen aan. Wat als de financiering achter één van die haken blijft steken? Wie draait er op voor de schade?

Lees verder

Had die DSB hypotheek eigenlijk niet gemogen?

Afgelopen dinsdag kwam Scheltema eindelijk met zijn rapport over de gang van zaken rondom de DSB Bank. Met als belangrijkste conclusie: DSB Bank had nooit een bankvergunning mogen krijgen.

Lees verderCopyright © Hypotheek-weetjes.nl 2004-2012

Links |  Disclaimer |  Privacy |  Contact |  Hypotheek  |  Sitemap  |  RSS hypotheek nieuws |