Hypotheek woordenboek

Uitleg: Hypotheek-woordenboek met de meest voorkomende hypotheekwoorden en verwijzingen naar pagina's met extra info.

hypotheek offerte vergelijking


Hypotheek woordenboek

Als je een hypotheek wilt afsluiten kom je een hoop hypotheek-jargon tegen. Om je te helpen volgt hier uitleg, eventueel met links naar pagina's met meer informatie.

Aflossingsvrije hypotheek
De hoofdsom blijft bestaan, je lost alleen rente af.
Meer informatie over de Aflossingsvrije hypotheek.

Afsluitprovisie
Dit bedrag (ca 1% van de hypotheeksom) komt ten goede aan de tussenpersoon en als je direct bij een bank sluit aan (het filiaal van) de bank. Het is bedoeld om de verkoop van een bepaalde hypotheek te stimuleren.
Meer informatie over de Afsluitprovisie.

Annu´teiten hypotheek
De bruto maandlasten blijven gelijk. In het begin wordt vooral rente betaald en weinig aflossing. Aan het einde wordt er meer afgelost en minder rente betaald. De netto maandlasten worden hoger door (minder) renteaftrek.
Meer informatie over de Annu´teiten hypotheek.

Bankgarantie
Als je de waarborgsom niet kunt betalen, kun je bij een bank een bankgarantie aanvragen. Een bank staat dan garant dat ze indien nodig de waarborgsom zullen uitkeren aan de verkoper.
Meer informatie over de Bankgarantie.

Bedenktijd
Periode (vaak 3 dagen) waarbinnen je zonder boete van koop af kunt zien onder de vastgelegde, ontbindende voorwaarden.

Beleggingshypotheek
(Vrijwillig) aflossen op hoofdsom, afgelost kapitaal wordt belegd.
Meer informatie over de Beleggingshypotheek .

BKR
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, informeert deelnemende kredietverstrekkers over het leen- en aflosgedrag van consumenten in Nederland.
Meer informatie over het Hypotheek BKR.

BKR-code
Kredietverstrekkers die deelnemen aan het BKR, zijn verplicht om een betalingsachterstand te bij hen te melden. Deze achterstandsnotering (code) blijft tot vijf jaar na het aflossen van de betreffende lening staan.
Meer informatie over de Hypotheek met BKR codering.

Bouwkundig rapport
Bouwkundig rapport, door een bouwkundige opgesteld, over de staat van onderhoud van een woning (alleen nodig in bepaalde gevallen).
Meer informatie over het Bouwkundig rapport.

Bouwrente
Hypotheekrente die tijdens de bouw van een nieuwbouwwoning wordt betaald.
Meer informatie over de Bouwrente.

Eenmalige belastingaftrek
Eenmalige kosten die je maakt in verband met de financiering van de woning, die je in het (belasting)jaar van aankoop kunt aftrekken.
Meer informatie over de Eenmalige belastingaftrek.

Effectenhypotheek
Een effectenhypotheek is een hypothecaire lening die gecombineerd wordt met een effecten­portefeuille. Deze effecten-portifeuille heeft u in eigen beheer, zodat u zelf overzicht heeft over uw financieen.
Meer informatie over de Effectenhypotheek.

Executiewaarde
Het bedrag dat een woning bij gedwongen verkoop oplevert.

Hybride hypotheek
Vrijwillig aflossen op hoofdsom, kruising tussen spaarhypotheek en beleggingshypotheek.
Meer informatie over de Hybride hypotheek.

Hypotheekakte
De hypotheekakte geeft de hypotheekverstrekker garanties wat betreft het nakomen van je betalingsverplichtingen.
Meer informatie over de Hypotheekakte.

Hypotheekgever
De eigenaar van een woning die het recht van hypotheek verleent (de schuldenaar), oftewel een hypotheek neemt.

Hypotheekhouder
Een hypotheekverstrekker wordt hypotheekhouder zodra de overeenkomst is getekend.

Hypotheekverstrekker (Hypotheeknemer)
Instantie zoals een bank, geldverstrekker of andere financiŰle instelling die leningen verstrekt met een woning als onderpand.

Jaarlijkse belastingaftrek
Jaarlijkse kosten die gedurende de looptijd van je hypotheek (beperkt) aftrekbaar zijn.
Meer informatie over de Jaarlijkse belastingaftrek.

Kosten koper
Bijkomende kosten naast de aankoopsom van de woning.
Meer informatie over de Kosten koper.

Levenhypotheek
Vrijwillig aflossen op hoofdsom, hoogte uitkering levensverzekering  onzeker.
Meer informatie over de Levenhypotheek.

Lijfrente hypotheek
Hoofdsom blijft bestaan, je betaalt rente maar sluit er een lijfrenteverzekering bij af.
Meer informatie over de Lijfrente hypotheek.

Lineaire hypotheek
Verplicht aflossen op hoofdsom, maandlasten (netto en bruto) worden steeds lager.
Meer informatie over de Lineaire hypotheek.

Nationale Hypotheek Garantie
Bij een lening met deze garantie staat het Waarborgfonds Eigen Woningen er borg voor dat de lening aan de hypotheekverstrekker wordt terugbetaald.
Meer informatie over de Nationale Hypotheek Garantie.

Notaris
Een notaris is een persoon die bevoegd is om authentieke akten op te maken ('te verlijden') in de gevallen waarin de wet aan hem of haar die bevoegdheid toekent en een partij dit van hem verlangt
Meer informatie over de Notaris.

Onderpand
De woning waarop de hypotheek is verleend

Ontbindende voorwaarden
Vastgelegde gebeurtenissen/situaties naar aanleiding waarvan je zonder boete kunt afzien van de koop.

Recht van hypotheek
Dit recht geeft de hypotheekverstrekker voorrang bij het verhalen van de hypothecaire vordering, ten opzichte van andere schuldeisers.

Recht van openbare verkoop
Het recht van openbare verkoop dat de hypotheekverstrekker de bevoegdheid verleent om bij wanbetaling het onderpand in het openbaar te verkopen en zijn vordering op de opbrengst te verhalen.

Spaarhypotheek
Vrijwillig aflossen op hoofdsom, levensverzekering betaalt exact bedrag hoofdsom
Meer informatie over de Spaarhypotheek.

Taxatie
Onderzoek van je woning door een erkend taxateur, die aan de hand hiervan de verkoopwaarde en de executiewaarde van de woning bepaalt.
Meer informatie over de Taxatie.

Taxatierapport
Verslag van de bevindingen van de taxateur.
Meer informatie over het Taxatierapport.

Tweede hypotheek
Een tweede lening naast je hypotheek, met je woning als onderpand.
Meer informatie over de Tweede hypotheek.

Voorlopig koopcontract
In het voorlopig koopcontract kunt u laten opnemen wat er nog geregeld moet worden om de woning te kopen of wanneer de koop eventueel niet doorgaat.

Waarborgsom
Een bedrag ter grootte van ca. 10% van de aankoopsom, dat je bij de notaris stoort. Hiervan kan de boete worden betaald die je krijgt opgelegd als je je niet aan het voorlopig koopcontract houdt. Je krijgt het terug als de verkoop geheel rond is.
Meer informatie over de Waarborgsom.

Extra aflossen zonder boete

Florius kwam gisteren met een primeur: vanaf 4 juni kun je daar de hypotheek extra aflossen zonder boete. Tenminste, als het geld uit eigen middelen komt.

Lees verder

Hoe heet is de annu´teitensoep?

Een heftige politieke week ligt achter ons. Eerst het opstappen van Wilders uit het bezuinigingsoverleg - en de daardoor veroorzaakte val van het kabinet. En op donderdag de halleluja-stemming door het Kunduz-akkoord. Ook halleluja voor de huizenkoper?

Lees verderCopyright © Hypotheek-weetjes.nl 2004-2012

Links |  Disclaimer |  Privacy |  Contact |  Hypotheek  |  Sitemap  |  RSS hypotheek nieuws |